Home decor

large-23

Hello my lovelies!

It has been a while since I did my Bedroom goals post, which I know you all liked, so I decided to make one about home decor! I guess I was a home decorator in my previous life. In the matter of interior, my color palette is pretty much white, grey, dark blue, beige and if I ever get a chance to redecorate my house, you can imagine how would that look and how this post is going to look.

Здраво, драги моји! Прошло је доста времена од мог поста Bedroom goals, на коме имам највише лајкова, те сам одлучила да напишем један о декорацији дома! Изгледа да сам била декоратор у претходном животу. По питању интеријера, моја палета боја се састоји из беле, сиве, тамно плаве, беж и ако добијем прилику да преуредим моју кућу можете сконтати које би боје користила и које боје ће превагнути у овом посту.  

Living room

Starting with living rooms as somewhere where the family gathers, the best choice probably isn’t white, but dark grey for sofas would be just fine too. Those who are more likely to be alone and don’t have the habit of being a couch potato I would say go for that white sofa like you are going to die tomorrow! You already learned that walls must be white. Okay, you can paint the walls in coffee with milk shade. Fine. Light grey is allowed too.

Почевши са дневним собама као местом где се породица окупља, најбољи избор вероватно није бела боја, али тамно сива за софе је сасвим солидна. За оне који су чешће сами и који немају навику да једу у кревету препоручујем да купе белу софу као да им глава од тога зависи! Већ сте научили да зидови морају бити бели. Океј, можете их офарбати у боју беле кафе.  Добро. Светло сива је такође дозвољена 

large-51large-18large-28large-33

I can’t tell which floors I like the most. It’s so irritating. When I think about my home I would end up choosing light grey ones because it would match my Instagram feed perfectly – I love taking shots of the flat lays on the ground. But every single one of these floors look great with white furniture and white walls. What I’m saying, basically, you can’t go wrong with the them and because of that this is probably the one thing I’ll leave up to you. Just don’t pick something too orange, please.

Не могу се одлучити по питању подова! Тако ме нервира. Када размислим, за себе бих увек одабрала светло сиви под јер би ми савршено ишао за Инстаграм – волим да полажем на њему ствари јер је то још један вид занимљиве позадине (попут тиграстог тепиха само минималније),  али сваки од ових које сам изабрала за пост иду уз бели намештај и беле зидове. Оно што хоћу рећи јесте да вама препуштам ову одлуку. Само немојте изабрати нешто што превише вуче на наранџасто. 

largelarge-30large-4large-1

Chairs

I am certain we all have that one chair, you’ll probably think you are going to read in whom we relax or drink coffee, but no, that one chair which you photograph the most for Instagram. Of course, those chairs are more photogenic then most people, including me haha. I just love seeing them with those fluffy blankets looking so divine and there are so many designs from which you could choose.

Сигурна сам да сви ми имамо ону столицу, вероватно мислите да ћете прочитати у којој се опуштамо или пијемо кафу, али не, ону столицу коју највише фоткате за Инстаграм. Наравно, те столице су фотогеничније од већине људи, укључујући мене, хаха. Обожавам када их видим са оним чупавим декама! Изгледају тако божански и различитих су дизајнова, па је избор већи. 

large-19large-46large-9large-5

For those who really like to rest while sitting I recommend something more than chair – an armchair. They can also look good, but you could actually relax, after a long day and drink coffee in them. I mean you can always drink coffee anywhere, but in these you can do it in completely relaxed state. They are also better because they are bigger and you can put more pillows on them!

За оне који више воле да се одмарају док седе препоручујем нешто више од столице – фотељу. Оне такође могу супер изгледати али је разлика што су оне удобне и сигурно је лепше у њима пити кафу после напорног дана. Мислим можете пити кафу свуда али у њима можете бити у потпуном стању мира. Боље су још и зато што су веће и на њима стане више јастука. 

large-12large-26large-32large-3

White tables

Choosing the right table can be tricky. Recently, I started to like more marble desks because they can make your flat lays look just more than when the background is completely white. But in case you have that marble pattern on your table you can always whiten your background with Snapseed or with some other great app.

Одабир правог стола зна бити тежак. Недавно сам почела да више волим мермерне столове јер флет лејеви су некако једноставно много више од оних  са чисто белом позадином. Али у случају да вам таква позадина досади увек је можете избелити преко Снепсид апликације или преко неке друге. 

large-6large-43large-49large-21

One of the biggest problems with white tables is that they can get dirty faster than brown ones, but at least they are more minimal. And minimalism is everything. On the better side the dust is almost invisible. I always preferred round tables but somehow the shape is not the issue like the height is, for me. I am so short so I must look out when I search for tables because if they are too high I wouldn’t be able to seat down and eat, for example.

Један од највећих проблема је што се бели столови брже упрљају од оних који су дрвених боја, такорећи, али су бар минималнији. А минимализам је све. На ведријој страни прашина је скоро невидљива! Увек сам преферирала округле столове али некако облик ми не представља проблем, већ висина стола. Ниска сам па морам пазити када тражим сто јер ако су превисоки нећу моћи да седнем за сто и да једем, на пример. 

large-20large-16large-8

PHOTOGRAPHS’ SOURCE We Heart It 

How would you redecorate your place? Do you like any of these pictures in particular? If you like this post give the thumbs up, share it with your friends and tell me your thought if you have similar taste as me!

Lots of love, BS

45 Comments

Add yours →

 1. I’m in love with the aesthetic of these room, I could never get away with white in my home. However my living room is grey and navy so getting there =^.^=

  Liked by 1 person

 2. I fell in love with these photos, haha. The white looks so stunning. This is literal goals, hh. Thanks for sharing, it was feast for eyes, haha.

  Ally,
  http://www.inso-book.blogspot.com

  Liked by 1 person

 3. Gorgeous photos! Inspires me to make some changes in my decor!

  Liked by 1 person

 4. I love how clean and white this is.

  Liked by 1 person

 5. Really beautiful choices. I love the wooden floorboards with white walls.
  xo Karoliina | http://www.karoliinakazi.com

  Liked by 1 person

 6. I can totally imagine my home looking like this! These r those kind of pics that I save the most on Pinterest :))

  Like

 7. This post was serious home-decor inspo!!! Loved the looks in all the photos.

  Liked by 1 person

 8. This is beautiful!! I wish I didn’t live in a cramped NYC apartment haha, I could do so much with so much more space!

  michenn

  Liked by 1 person

 9. Love these pictures, basically what I want my entire house to look like!

  Liked by 1 person

 10. Beautiful rooms, especially the dark floors, I love the dark timber against light colours. Stunning!

  Liked by 1 person

 11. I have always wanted to decorate my house in such clean, elegant and minimalistic way. I really like the way you are explaining some design issues. Keep up the great work !

  -Lify Gent http://www.lifygent.com

  Liked by 1 person

 12. This is so inspiring! When I see this I can only think, this is how I want my future house to look like 🙂

  xxx

  Liked by 1 person

 13. I love the aesthetics, these photos are fantastic!! I have a white couch, but the table is wooden. I have combined white, brown and beige shades. I also love white, grey and black colors. Very chic!

  Liked by 1 person

 14. This is some great inspo! I love white interiors, minimalistic is my thing right now 🙂

  Liked by 1 person

 15. All these pics are stunning! I love the simple neutral shade look 😍 Ree Love30

  Liked by 1 person

 16. Love your choice! I love the clean white minimalism!
  http://stylequest.se/

  Liked by 1 person

 17. These are some mind blowing pictures you have out there. White is my favourite colour. I just love the decor 🙂

  Liked by 1 person

 18. Awesome post, love the colour scheme.

  Liked by 1 person

 19. These interior photos look great. I hope we can redecorate our place. Inspiring photos!

  Ron | Nearby Wanderer

  Liked by 1 person

 20. My, my these are dream house goals! Love the natural and calming greys and whites!!!!

  Liked by 1 person

 21. I love how the neutral grays and white really make the black accessories pop!

  Liked by 1 person

 22. So beautiful choices 🙂 Found inspiration for our new home here too 😀

  ~ Jasmin N
  Little Things With Jassy
  Bloglovin’

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: